7 jan 2020 Werkkostenregeling verruimd per 1 januari 2020

Via de werkkostenregeling kun je als werkgever vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling is per 1 januari 2020 verruimd. 

Werkkostenregeling verruimd per 1 januari 2020

Sinds dit jaar kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. 

Zo werkt de werkkostenregeling >