Ledenonderzoek corona maart 2022

De coronacrisis heeft er behoorlijk ingehakt bij de kapperondernemers. Om duidelijkheid te krijgen over de klappen die ANKO-leden hebben gehad hebben we in maart 2022 een online enquête uitgezet onder onze leden. De resultaten hebben we gebruikt in onze lobby om alsnog compensatie van gederfde omzet en/of uitstel van betalingen of kwijtschelding van schulden te krijgen.

Het onderzoek is samen te vatten op drie hoofdlijnen:

  • Steun en schulden                                         
  • Corona en de verwachtingen                    
  • Rapportcijfers

Downloads