Voorbeeld brief informeren vakantie

De maand december staat voor de deur en de ANKO krijgt veel vragen over werken en vakantie opnemen rond de feestdagen. Het kan zijn dat je werknemers op vakantie willen in de maand december. We hebben een brief opgesteld die je kunt gebruiken voor werknemers die met vakantie gaan.  

Het dringende advies van het kabinet is om tot en met 15 januari 2021 niet naar het buitenland te gaan (met uitzondering van Caribisch Nederland). Werknemers die wel naar het buitenland gaan adviseren we je deze brief te sturen, zodat ze weten dat hier risico’s aan verbonden zijn.

Downloads

Voorbeeldbrief informeren vakantieperiode

24 KB