Voorbeeld brief informeren vakantie

Door de coronacrisis is op vakantie gaan anders dan we zijn gewend. De Rijksoverheid geeft het dringende advies om tot en met 31 maart 2021 niet naar het buitenland te reizen. We krijgen regelmatig vragen over vakantiedagen opnemen. Daarom hebben we een brief opgesteld die je kunt gebruiken voor werknemers die met vakantie gaan.  

Het dringende advies van het kabinet is om tot en met 31 maart 2021 niet naar het buitenland te gaan. Werknemers die wel naar het buitenland gaan adviseren we je deze brief te sturen, zodat ze weten dat hier risico’s aan verbonden zijn.

Downloads

Voorbeeldbrief informeren vakantieperiode

24 KB