Reiskostenvergoeding salonmedewerkers

Medewerkers hebben recht op vergoeding van reiskosten. Reiskostenvergoeding hoort niet bij het salaris, er hoeft geen loonheffing ingehouden te worden.

Onderwerpen: Cao Kappers reiskosten