Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter zorgt voor sneller ingrijpen door werkgever en werknemer in het eerste en tweede ziektejaar. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toetst achteraf.

Reageren op: Wet verbetering poortwachter

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd