Wet verbetering poortwachter

Help, mijn medewerker is ziek!

Op basis van de wet zijn werkgever en werknemer gedurende twee jaar verplicht om zich in te spannen voor re-integratie van de werknemer. In beginsel is dit gericht op re-integratie binnen het eigen bedrijf, maar dit kan ook bij een ander bedrijf. Dit gebeurt vaak pas in het tweede ziektejaar.

De Wet Verbetering Poortwachter zorgt voor sneller ingrijpen door werkgever en werknemer in het eerste en tweede ziektejaar. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toetst achteraf.