4 jan 2022 ANKO en bonden maken afspraken over Opleiding en Ontwikkeling (O&O)

Eind vorig jaar lieten we je al weten dat de O&O cao op 31 december jl. afliep. De ANKO heeft met FNV Mooi en CNV Vakmensen inmiddels nieuwe afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een nieuwe O&O cao. Deze cao moet vervolgens algemeen verbindend verklaard worden (avv), zodat alle werkgevers en werknemers mee betalen.

De premie zal weer 0,6% van het loon zijn, waarbij de werkgever de helft hiervan in rekening kan brengen bij de werknemers. In afwachting van de algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao, zal er vanaf 1 januari 2022 tijdelijk nog geen O&O premie geheven worden en ontvang je hiervoor geen factuur. Als de avv er is zal premieheffing weer plaatsvinden. Uiteraard ontvang je hierover tijdig bericht.