3. Goed werkgeverschap

In diverse andere branches wordt van alles geautomatiseerd, gerobotiseerd en gedigitaliseerd. In de kappersbranche blijven mensen van vlees en bloed en hun talenten ons grootste kapitaal. 

3. Goed werkgeverschap

Vakmanschap verdient waardering en dus verdienen onze vakmensen goede, moderne werkgevers. Daarom maakt de ANKO werk van collectieve regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden (cao), educatie, arbo, verzuimvermindering en pensioen. Bovendien ondersteunen we werkgevers bij het leidinggeven met vaardigheidstrainingen. We helpen hen met praktische tools om aan hun verplichtingen te voldoen, in het belang van een veilige en gezonder werkomgeving.

Maar juist ook omdat goed werkgeverschap zo belangrijk is, willen we dat politiek Den Haag zijn steentje bijdraagt en redelijke eisen stelt aan werkgevers. Zo vinden we het onrechtvaardig om aan kleine werkgevers dezelfde eisen te stellen als aan ´de grote jongens´. Dat is simpelweg niet haalbaar en het is heel erg ontmoedigend. Daarom moeten zaken als arbo- en re-integratieverplichtingen, ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte, afgestemd worden op kleine werkgevers.

Dossiers

Arbocatalogus

De ANKO is voorstander van een veilige en gezonde werkomgeving. De voorwaarden daarvoor hebben we beschreven in de Arbocatalogus. Zo werken we gestructureerd aan het terugdringen van uitval door beroepsziekten. The Healthy Hairdresser is het platform voor alle vragen op gebied van veilig en gezond werken in de kappersbranche.  Lees meer »

O&O fonds kappersbranche

In Nederland zijn er veel opleidings- en ontwikkelingsfondsen, ook wel scholingfondsen genoemd. De kappersbranche heeft er ook een: Het Sociaal Fonds Kappers (Sfk). De fondsen worden gevuld met bijdragen van aangesloten bedrijven (de O&O-premie). Afspraken hierover worden gemaakt in de O&O cao. De ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen beheren het Sfk.  Lees meer »