8 feb 2023 ANKO biedt Eerste Kamer petitie aan

Mede namens de ANKO werd gisteren een petitie over het minimumloon aangeboden aan de Eerste Kamer. ANKO-directeur Therèse van ’t Westende was hierbij aanwezig. In de petitie wordt opgeroepen om het minimumloon niet per januari 2024 te baseren op een 36-urige werkweek, maar eerst te kiezen voor een 38-urige werkweek en tegelijk de werkgeverslasten te verlagen.

ANKO biedt Eerste Kamer petitie aan

De petitie is door ruim twintig branches ondertekend. Eerste Kamerlid Mei-Li Vos nam de petitie in ontvangst. Het verstuurde persbericht zorgde ervoor dat de telefoon roodgloeiend stond op het ANKO-kantoor. Onder andere het Fd besteedde aandacht aan de zorgen van de betrokken werkgevers.

Succes!

En de actie was een succes: naar aanleiding van de petitie diende Eerste Kamerlid Oomen-Ruijten een motie in met het verzoek aan de regering om de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn. De motie werd niet aangenomen of afgewezen, maar wordt meegenomen in de bredere overwegingen van het kabinet bij de Voorjaarsnota.

Namens de ANKO was directeur Therese van ’t Westende (midden, in de rode jas) aanwezig bij het aanbieden van de petitie.

Begrip, maar wel compensatie

Het minimumloon is per 1 januari jl. met 10,15% gestegen en zal vervolgens per januari 2024 wederom fors stijgen als het voorstel zoals het er nu ligt aangenomen wordt in de Eerste Kamer. Een gefaseerde invoering van de urennorm voor het minimumloon zou beter passen in onze branche. De ANKO heeft begrip voor de stijging van het minimumloon, maar strijdt al langere tijd voor compensatie hiervan voor werkgevers. Want koopkrachtbehoud voor werknemers is uiteraard belangrijk, maar de rekening komt wel steeds bij ondernemers te liggen. De petitie vraagt naast de gefaseerde invoering van het uurloon ook aandacht voor het compenseren van werkgevers door de werkgeverslasten te verlagen.