2. Ruimte om te ondernemen

Ondernemende kappers zijn dé ruggengraat van onze branche. Zonder hen geen kapsalons, geen banen, geen innovatie, geen leerwerk- en stageplekken, kortom: geen kappersbranche. Daarom knokt de ANKO onvermoeibaar voor ruimte om te kunnen ondernemen en herinneren we de overheid continue aan de waarde van ondernemende kappers voor Nederland.

2. Ruimte om te ondernemen

Kappers moeten ambitieus kunnen ondernemen zonder te veel of onnodig last te hebben van de overheid. Daarom moet het lage btw-tarief behouden blijven en moet wet- en regelgeving passend zijn en niet te veel tijd en geld kosten. Bovendien moet de overheid ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld is en oneerlijke concurrentie bestreden wordt. Alle kappers, in allerlei soorten en maten, verdienen een eerlijke en gelijke kans op succes!

Dossiers

Behoud laag btw-tarief op kappersdiensten

De kappersbranche heeft enorm veel baat bij een gunstig fiscaal klimaat. Behoud van het lage btw-tarief is cruciaal, daarom is het voor de ANKO een topprioriteit. Lees meer »

Heffingen auteursrechten verlagen

Het is bij wet geregeld dat je de vergoeding aan componisten en auteurs voor het draaien van muziek in je salon moet afdragen aan Buma. Ook moet je een vergoeding betalen aan de musici en producenten van muziek. Deze vergoeding draag je af aan de Sena. Buma en Sena werken met een licentiesysteem dat ook is vastgelegd in de wet. Zolang deze wettelijke verplichting bestaat, moet je eraan voldoen.  Lees meer »

Onderzoek naar regeldruk: 0-meting

Uit onderzoek van SIRA Consulting, gedaan in opdracht van de ANKO, blijkt dat in 2012 tussen de 5% en bijna 8% van de kosten van een kappersbedrijf opging aan regeldruk, terwijl de winst van veel kapsalons marginaal is.  Lees meer »