21 apr 2022 Lobbysucces ANKO: minister moet aan de slag met regeldruk!

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: de afgelopen maanden hebben we veel tijd en energie gestoken in de lobby tegen de veel te hoge regeldruk. De afgelopen weken kon je al lezen dat dankzij onze inzet de kappersbranche niet alleen aan bod kwam in het belangrijke regeldrukdebat van 23 maart, maar ook dat input hebben geleverd voor én meegeschreven aan voorstellen (moties) van Tweede Kamerleden om de regeldruk te verminderen. En nu kunnen we ook nog melden dat een groot deel van deze moties is aangenomen!

Lobbysucces ANKO: minister moet aan de slag met regeldruk!

Dat betekent dat minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ‘aan de bak moet’. In de moties staat o.a. dat zij moet:

  • onderzoeken welke regels de meeste druk veroorzaken in het mkb;
  • bekijken welke regels geschrapt kunnen worden, zodat er meetbaar minder regels overblijven;
  • het mkb zelf betrekken bij haar plannen om regeldruk te verminderen.

Via MKB-Nederland weten we inmiddels dat ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hun voorstel (waar ook de ANKO een bijdrage aan heeft geleverd) steunt, waarbij het mkb de norm wordt voor nieuwe en bestaande regels. Met dit plan wordt aan de hand van indicatorbedrijven – te beginnen in vijf sectoren, waaronder de kappersbranche – de regeldruk zowel meetbaar als merkbaar aangepakt. 

Er zijn nog meer goede moties aangenomen! >

Zoden aan de dijk!

Nog voor de zomer zal de minister haar concrete aanpak van de meetbare regeldrukvermindering presenteren. Samen met MKB-Nederland (en Freddie!) blijven wij er uiteraard scherp op toezien dat deze plannen ook écht zoden aan de dijk zetten voor het mkb in het algemeen en de kappersbranche in het bijzonder!