20 okt 2022 Overheid brengt regeldruk mkb in kaart

Weet je nog dat we in een april meldden dat minister Adriaansens aan de slag moet met de hoge regeldruk? Die klus krijgt nu handen en voeten! Met het onderzoek van de ANKO als goed voorbeeld, wordt nog dit najaar gestart met het in kaart brengen van de regeldruk in de kappersbranche en 5 andere branches. Dit moet in 2023 leiden tot een plan van aanpak.

Overheid brengt regeldruk mkb in kaart

Het in kaart brengen van de regeldruk in het mkb gebeurt door onderzoek te doen bij zogenaamde ‘indicatorbedrijven’. Daarbij is gekozen voor:

  • kapsalons met personeel;
  • kledingzaken;
  • hotels met restaurant;
  • machine/apparatenbouwers;
  • aannemersbedrijven;
  • zoetwarenproducenten.

Per sector worden 5 indicatorbedrijven geselecteerd en bij hen wordt onderzocht:

  • met welke regeldruk zij te maken hebben;
  • aan welke verplichtingen zij moeten voldoen;
  • welke kosten deze regeldruk met zich meebrengt, en;
  • of de regeldruk werkbaar is en welke knelpunten er spelen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sira, een partij met veel kennis over onderzoek naar regeldruk. De resultaten van het onderzoek zullen in het voorjaar van 2023 leiden tot een eindrapport met een advies hoe de verschillende ministeries de regeldruk voor het mkb merkbaar en meetbaar kunnen verminderen. Freddie houdt de leden van de ANKO uiteraard op de hoogte over de voortgang!