13 feb 2020 ANKO overlegt met staatssecretarissen over minder regeldruk

Ondernemende kappers worden geconfronteerd met te veel regels en wetgeving die te veel tijd kost. Herkenbaar? Ongetwijfeld! Daarom strijdt de ANKO tegen deze te hoge regeldruk en pleiten we voor meer ruimte om te ondernemen. Gisteren was dit weer onderwerp van gesprek tijdens een ontmoeting met staatsecretarissen Keijzer (EZ) en Van Ark (SZW). Samen met andere winkelambachtelijke branches werd besproken wat de stand van zaken is m.b.t de vermindering van regeldruk en het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0 .

De Coalitie Winkelambacht bestaat naast kappers uit bakkers, slagers, bloemisten en schoenmakers. Niet alleen hebben deze samenwerkende branches de afgelopen jaren het Winkelambacht op de kaart gezet in politiek Den Haag, maar er worden ook resultaten bereikt. De BHV-tool Help123 is daarvan misschien wel het beste tastbare voorbeeld. Daarnaast heeft het winkelambacht een directe toegang gerealiseerd om met en via EZK in gesprek te gaan over thema’s die spelen in de diverse branches.

Concrete resultaten

In april 2019 presenteerde de Coalitie haar vervolgplan voor verder vermindering van regeldruk. De meeting van gisteren was bedoeld om de voortgang hiervan te bespreken en zowel Van Ark als Keijzer waren enthousiast over de actieve inzet en concrete oplossingen die de Coalitie Winkelambacht nu al – samen met de ministeries - voor elkaar heeft gekregen:

  • De verantwoordingseisen van de subsidie praktijkleren zijn vereenvoudigd. Er wordt bovendien gekeken naar een volgende efficiencyslag en verlenging van de aanvraagtermijn. Dit is zorgt voor gemak en kosten besparing voor kappers die BBL’ers in dienst nemen en hebben;
  • Het arboportaal van het ministerie van SZW is verbeterd;
  • De werkkostenregeling is verruimd;
  • SZW en de branches zijn in overleg over de vereenvoudiging van de regels rondom  arbeidsconflicten en re-integratie.
  • Er wordt gewerkt aan een praktische RI&E-tool, die – net als de BHV-tool - ondernemers veel tijd en geld kan gaan besparen én zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving.
  • Voor een aantal andere knelpunten uit het actieprogramma wordt hard gewerkt aan concrete oplossingen. Over een half jaar wordt daar de balans weer opgemaakt over de vorderingen.

 Naast deze positieve resultaten heeft de Coalitie opnieuw aandacht gevraagd voor het belang en het behoud van de Subsidieregeling Praktijkleren voor de BBL en het dreigende tekort aan vakmensen in het Winkelambacht. Hier lees je daar meer over >

v.l.n.r.: Wiepkje Colijn (NBOV), Gert-Jan Deben (ANKO), staatsecretaris Van Ark, staatssecretaris Keijzer, Mark Heemskerk (VBW), Hans Hulshof (KNS) en Margret Hoekenga (NSV)