18 dec 2021 ANKO knokt door: hou de kappersbranche gereguleerd open!

De afgelopen dagen worden de berichten over de nieuwe coronavariant omikron steeds alarmerender. Ook de signalen over een lockdown werden steeds sterker. Wat heeft de ANKO gedaan richting Den Haag?

Deze week hebben wij betrokken ambtenaren en de politiek actief benaderd met de boodschap: Hou de kappersbranche gereguleerd open!

Met onderstaande boodschap hebben we ambtenaren en politici benaderd:

Onderzoek en eerdere lockdowns laten zien: gesloten kappersbranche leidt tot illegaliteit en meer besmettingen.

Gereguleerd geopende kappersbranche essentieel voor beteugeling coronavirus

De ANKO adviseert de overheid stellig om de kappersbranche niet te sluiten nu er een nieuwe coronagolf dreigt. Waarom?

  • De professionele kappers doen er alles aan om zo verantwoord en veilig mogelijk te werken. 98% van de ANKO-leden geeft aan deze regels te volgen.
  • De kappersbranche hanteert een strak hygiëneprotocol voor ondernemers, werkgevers en klanten. Dit protocol is opgesteld samen met sociale partners.
  • Kappers zijn geen doorstroomlocatie, zorgen niet voor drukte in de winkelstraten en hebben niet gezorgd voor grote besmettingshaarden.
  • Kappers zijn voor veel klanten onmisbaar en de coronacrisis heeft laten zien dat het beroep zich moeilijk laat stilleggen. Dat zien we terug in de cijfers: tijdens de vorige lockdowns zochten consumenten volop naar kappers die hen toch wilden knippen. Kappers stonden ook steevast bovenaan de lijsten van meest gemiste beroepsgroepen.
  • De bereidheid van consumenten om wederom een tijd niet naar de kapper te gaan neemt in algemene zin af, maar is zeker in de periode rondom de feestdagen nóg kleiner. We zien dit in de cijfers van de tweede lockdown in december 2020. Toen gingen 2,5 keer zoveel consumenten tóch naar een illegaal doorknippende kapper dan in de eerste lockdown. Consumenten willen (zeker nu) gewoon naar de kapper, of de branche nu formeel dicht is of niet, en regelen dat dus desnoods thuis of bij een kapper thuis.
  • Als de dienstverlening van kappers verdwijnt achter voordeur is er geen controle of invloed meer mogelijk.
  • De meeste besmettingen vinden nog steeds thuis plaats, dus ook daarom is een verplaatsing naar het thuiscircuit zeer onwenselijk.
  • De sluiting van kappers in zorgcentra leidde er tijdens eerder lockdowns toe dat de haren van bewoners niet meer gewassen werden, omdat de toch al overbelaste zorgmedewerkers geen tijd hadden om deze taken van de kapper over te nemen.