19 sep 2022 ANKO-voorzitter wordt 'Minister van Schrappen'

Omdat het te lang stil bleef vanuit Den Haag, dossiers zich bleven opstapelen en veel ondernemers niet nog langer op antwoorden willen wachten, werd het de hoogste tijd voor een Ondernemerskabinet. 

Dit kabinet bestaat uit ondernemers uit verschillende branche en hebben verschillende achtergronden. Annemarie van Gaal is aangesteld als premier. ANKO-voorzitter Maurice Crusio kreeg dankzij zijn onvermoeibare inzet tegen regeldruk voor ondernemers de mooie post van 'Minister van Schrappen'.

Hier lees je alles over dit nieuwe kabinet! >