10 sep 2020 Coalitie Winkelambacht boekt resultaten met regeldrukvermindering

Al zes jaar lang werken de verschillende brancheverenigingen in het winkelambacht samen: in 2014 sloegen de kappers, bakkers, slagers, bloemisten en schoenmakers op initiatief van de ANKO de handen ineen in de Coalitie Winkelambacht. Het gezamenlijke doel was vooral om de regel- en lastendruk voor winkelambachtelijke ondernemers te verminderen.  Daarvoor lobbyt de Coalitie – aangevoerd door de ANKO - bij verschillende ministeries op basis van een actuele lijst met knelpunten en de eerste concrete resultaten zijn er inmiddels.

Coalitie Winkelambacht boekt resultaten met regeldrukvermindering

Dit grote traject geeft de coalitie niet alleen directe ingang bij het Ministerie van EZK, maar ook ‘warmere’ contacten met andere departementen zoals SZW, VWS en OCW en instanties zoals bijvoorbeeld het UWV en de arbeidsinspectie.

Wat heeft de Coalitie tot nu voor elkaar gekregen?

  • De Subsidieregeling Praktijkleren is niet alleen behouden, maar ook administratief vereenvoudigd waardoor werkgevers minder tijd kwijt zijn om de subsidie aan te vragen en te verantwoorden. Mede door Corona is er 1-malig een voorschot op het uit te keren subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt er nog een extra subsidiebedrag beschikbaar gesteld bovenop de normale subsidie voor sectoren die hard zijn getroffen door de Corona, waaronder de kappers.
  • Het arboportaal van het ministerie van SZW (arboportaal.nl) is verbeterd zodat het beter toegankelijk is voor werkgevers in het winkelambacht.
  • De werkkostenregeling is verruimd.
  • De Coalitie is met het ministerie van SZW in overleg over de vereenvoudiging van regels rondom arbeidsconflicten en re-integratie.
  • In navolging van de succesvolle BHV-tool, wordt er gewerkt aan een digitale RI&E-tool die ondernemers veel tijd en geld kan besparen én bijdraagt aan een gezonde en veilige werkomgeving.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) betrekt de Coalitie bij de vereenvoudiging van de AVG-verplichting.  
  • Staatssecretaris Keijzer heeft toegezegd te willen bijdragen aan het voorkomen van het dreigende tekort aan voldoende BOL- en BBL-leerlingen in het winkelambacht

De Rijksoverheid heeft zelf een uitgebreide voortgangsrapportage gepubliceerd. Die vind je hier. Kijk vooral op pagina 9 en 10!

Lees over twee weken meer over de Coalitie Winkelambacht in de oktober-editie van ANKO Kapperszaken!

Begin dit jaar was de Coalitie Winkelambacht nog te gast bij staatssecretarissen Van Ark en Keijzer.