14 sep 2021 Coronasteun loopt af

De algemene corona steunmaatregelen NOW (Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid) , TVL (tegemoetkoming vaste lasten), Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ) en TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) stoppen per 1 oktober 2021.

Terugbetaling

Van alle ontvangen steun wordt achteraf bekeken of er te veel, te weinig of het juiste bedrag aan steun ontvangen is. Dit betekent voor de aanvrager dat hij een bedrag moet terugbetalen óf nog een bedrag ontvangt óf dat er niets meer hoeft te worden verrekend. Dit is de gang van zaken volgens de voorwaarden die destijds gesteld zijn aan het steunpakket en ook gecommuniceerd met degenen die er gebruik van hebben gemaakt.

We krijgen regelmatig de vraag of de ANKO er niet voor kan zorgen dat er kwijtschelding kan plaatsvinden als er te veel ontvangen is en dus moet worden terugbetaald. Dat doet de ANKO nadrukkelijk niet. Wij zijn van mening dat de regelingen conform de voorwaarden uitgevoerd moeten worden en daar zien we dan ook op toe: iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft! Dat betekent in dit geval dat ondernemers die te veel aangevraagd en ontvangen hebben niet bevoordeeld kunnen worden met een kwijtschelding t.o.v. andere ondernemers. Dat is niet rechtvaardig en geloofwaardig.

Verantwoording

Voor de NOW 2.0 (juni tot september 2020) geldt dat de verantwoording uiterlijk 5 januari 2022 gedaan moet zijn. De NOW 3.1 (oktober tot en met december 2020) hoeft pas uiterlijk 22 februari 2023 verantwoord te worden.

Voor de TVL over het eerste kwartaal van 2021 geldt dat de daadwerkelijke omzet voor 1 oktober 2021 doorgegeven moet zijn.

Terugbetalingsregeling

De ANKO heeft zich hard gemaakt voor zeer ruime terugbetalingsmogelijkheden en dit is voor de steunmaatregelen gelukkig ook mogelijk. Zo kunnen er bijvoorbeeld individueel afspraken worden gemaakt over terugbetalingen met het UWV en de RVO.  Ook heeft de ANKO zich ingezet voor het uitstel van belastingbetaling. Ook dat is gelukt. Bovendien heeft de ANKO zich ingezet om de steunmaatregelen uit te breiden. Dat is gedeeltelijk gelukt. Als je dus moet terugbetalen, heb je hier ruim de tijd voor!