22 dec 2020 De meestgestelde vragen over personeel - 2e lockdown

Als je personeel in dienst hebt, komt er een hoop op je af tijdens deze tweede lockdown. We hebben de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Kan ik verlof aanwijzen?
In artikel 7.2 sub c van de CAO staat dat je na overleg een week kan aanwijzen. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, houd er dan wel rekening mee dat je werknemers die dagen ook niets kan laten doen voor de salon. Je hebt geen instemming van je personeel nodig, maar je moet het wel bespreken.

Anders dan de vakbonden zeggen staat in de cao niet dat de werknemer moet kunnen genieten van de vakantie. Vakbonden geven ook aan dat de CAO Kappers 1 februari 2020 is geëindigd, maar de cao heeft nawerking en ook voor de ondernemer die in de arbeidsovereenkomst verwijst naar de cao gelden de bepalingen van de cao nog. 

Mijn werknemer zou voor kerst extra werken, moet ik deze extra uren nu wel uitbetalen?
Nee, als jouw werknemer deze uren niet werkt, hoef je deze niet uit te betalen. Je betaalt wel de gewone uren uit, die normaal volgens contract gewerkt worden. Je doet er verstandig aan de werknemer te laten weten dat geen overwerk plaatsvindt.  

Mijn werknemers hebben 14 december langer en extra gewerkt, moet ik dit uitbetalen?
Ja, deze uren moeten betaald worden als het er meer zijn dan dat er normaal die dag gewerkt zou zijn.

Bouwt mijn personeel tijdens de sluiting vakantiedagen op?
Ja, de opbouw van vakantiedagen van je personeel loopt door tijdens de sluiting.

Moet ik reiskosten doorbetalen over de periode dat mijn werknemers thuis zaten?
Nee, je hoeft geen reiskosten door te betalen als je werknemer niet naar het werk hoeft te reizen. Voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen en al kosten hebben gemaakt, (bv een abonnement) geldt dat deze kosten wel vergoed moeten worden.

Mijn werknemer had een vakantie gepland, maar gaat toch niet. Wat doe ik met deze dagen?
In deze situatie kan de werknemer vragen om de vakantiedagen in te trekken. De mogelijkheid van het intrekken van vastgestelde vakantie door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom is het niet zomaar mogelijk voor de werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is immers een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Maar het staat de werkgever natuurlijk vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken goed te keuren.

Mag mijn personeel wel ander werk doen in de salon?
Jouw salon moet gesloten zijn, dus het is ook niet de bedoeling dat hier werkzaamheden verricht worden. Wel mag je bijvoorbeeld een pakketje inpakken om te verzenden of schoonmaken.  

Mag ik mijn personeel vragen om te komen trainen in de salon?
Er is een duidelijke richtlijn vanuit de overheid en die zegt dat je zoveel mogelijk thuis moet werken, reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt moeten worden, je buitenshuis met maximaal 2 mensen mag zijn en 1,5 meter afstand tussen personen nog steeds een eis is. Een training met het hele team kan dus niet.

Mag mijn personeel bij een leverancier of Academie buiten de salon trainen?
Ja, dit mag. De trainingslocaties zijn niet verboden. Wel moet je rekening houden met de 1,5 meter afstand en hygiene voorschriften. Er kan dan ook alleen maar sprake zijn van een look en learn of het werken op een kop.

Als ik in de toekomst weer open ga, mag ik mijn personeel dan vragen extra te werken?
Ja, je mag dit zeker van je personeel vragen in deze uitzonderlijke situatie. In goed overleg zal bekeken worden wat mogelijk is. Je kunt werknemers echter niet verplichten meer te werken dan dat zij voorheen deden.

Hoe zit het met mijn stagiaires en BBL-leerlingen nu de scholen dicht zijn?
De stagiaire (BOL-er) kan door het sluiten van de school en salon geen stage lopen in de salon. Op de dagen dat de stagiair er niet is hoeft er geen stagevergoeding betaald te worden.

De BBL-leerling is een werknemer en hiervoor gelden dezelfde regels als voor de andere werknemers. De vergoeding uit de NOW regeling is ook voor de BBL-er van toepassing.

Kan ik een vergoeding voor het loon van mijn werknemer aanvragen?
De NOW regeling geldt nog steeds. Voor meer informatie kijk op de aparte info hierover.

Ik heb een haarwerksalon en blijf wel beperkt open, kunnen de kinderen van mijn werknemers wel naar school/ kinderopvang?
De haarwerksalon mag de noodzakelijke zorg blijven leveren aan haar cliënten, waardoor werknemers wel aan het werk blijven. Dit betekent dat de kinderen van werknemers die in een haarwerkbedrijf werken wel naar school/kinderopvang kunnen. Als er een partner is die niet in een cruciaal beroep werkt, kan die de opvang voor zijn rekening nemen.

Downloads