31 jul 2020 Zomervakantie en corona: wat moet je weten?

In deze bijzondere tijd leven er veel vragen bij ondernemers over hoe met de vakanties en met corona moet worden omgegaan. We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet!

Mag ik een vakantie naar het buitenland verbieden?

Nee, dat mag niet. Je werknemer mag naar het buitenland op vakantie gaan. Je kunt je werknemer wel afraden om naar een ‘oranje’ land (en uiteraard naar een 'rood' land) op vakantie te gaan. De meest actuele informatie vind je op op de website van de Overheid: Nederlandwereldwijd.nl. Het is verstandig je werknemer erop te wijzen dat gevolgen van de reis, zoals bijvoorbeeld quarantaine, voor rekening van de werknemer komen.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer na haar vakantie, naar een land dat eerst code geel had, maar tijdens de vakantie is veranderd in code oranje / rood, 2 weken in quarantaine of isolatie moet blijven?

Alhoewel hier nog geen duidelijke rechtspraak over is, zegt de overheid nu dat het loon doorbetaald moet worden. Dit kan wellicht anders zijn als er vlak voor vertrek al onmiskenbare signalen waren dat de code zal wijzigen in oranje. Bespreek sowieso van tevoren met je werknemer dat er consequenties kunnen zijn als een werknemer echt risico’s neemt en adviseer je werknemers zoveel mogelijk risico’s te vermijden.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer na zijn vakantie naar een land dat niet veilig gezien wordt door de Nederlandse overheid, 2 weken in quarantaine of isolatie moet blijven?

Nee, als een medewerker bewust naar een land op vakantie gaat waarvan de werknemer weet dat hij daarna 2 weken in quarantaine moet, komt dit voor rekening van de werknemer. Of er moeten vakantiedagen opgenomen worden of er is sprake van onbetaald verlof. In dit geval is het verstandig de werknemer hier vooraf voor te waarschuwen.

Als mijn werknemer ziek van vakantie terugkomt, voor wiens rekening komt dat?

Als je werknemer ziek terug komt van vakantie, moet je het salaris doorbetalen. Je verzuimverzekering zal dit vergoeden als de Arboarts de werknemer ziek vindt.

Mijn werknemer had een vakantie gepland, maar deze wordt geannuleerd. Wat doe ik met deze dagen?

In deze situatie kan de werknemer vragen om de vakantiedagen in te trekken. De mogelijkheid van het intrekken van vastgestelde vakantie door de werknemer is in de wet niet geregeld. Daarom is het niet zomaar mogelijk voor de werknemer om een reeds vastgestelde vakantie eenzijdig in te trekken. Er is immers een afspraak gemaakt over het opnemen van de vakantie. Maar het staat de werkgever natuurlijk vrij om een verzoek van de werknemer om de vakantie in te trekken goed te keuren.