14 apr 2021 Een regel eraf voor iedere nieuwe regel die erbij komt

De hoge lasten- en regeldruk in Nederland is kappers – en dus ook de ANKO – al jaren een doorn in het oog. De ANKO blijft zich dan ook met man en macht inzetten om de regeldruk te verlagen. Dat levert resultaat op maar we willen meer! Recent onderzoek van KPMG kan gaan helpen in onze gezamenlijke lobby met MKB-Nederland. Uit dat internationale onderzoek blijkt namelijk dat een One-in one-out-beleid (OIOO) effectief is tegen regeldruk.

Een regel eraf voor iedere nieuwe regel die erbij komt

Het principe is eenvoudig: voor iedere nieuwe regel die erbij komt, moet er een andere verdwijnen. KPMG heeft aangetoond dat het hanteren van zo’n nullijn zinvol is en leidt tot een groter bewustzijn bij ambtenaren over de impact van regelgeving. MKB-Nederland en de ANKO pleiten al langer voor dit principe. “Ingewikkelde regels stapelen zich al jaren op en slaan het hardst neer bij kleine ondernemers”, zegt MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. “Regels die op de Haagse tekentafels worden gemaakt, schuren in de praktijk. Als een nullijn ervoor zorgt dat ambtenaren beter nadenken over de uitvoerbaarheid van regels, is dat pure winst.”

Staatssecretaris van EZK Mona Keijzer heeft laten weten dat ze de mogelijke invoering van een dergelijk OIOO-beleid in Nederland overlaat aan een nieuw kabinet. De ANKO ziet een nullijn als goede eerste stap, maar blijft ook strijden voor minder regels.