2 jan 2023 Impact verhoging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt vanaf dit jaar met 10,15%. De ANKO strijdt voor compensatie, maar ondertussen heeft de stijging gevolgen voor het loongebouw van de kappersbranche. Een aantal cao-lonen komt door de stijging onder het wettelijk minimum uit en dat is niet toegestaan. Welke impact heeft dit precies?

Impact verhoging wettelijk minimumloon

Hier vind je de loontabellen van 2022 en de nieuwe loontabellen die gelden vanaf 1 januari 2023, met daarbij aangegeven welke lonen wijzigen en hoger uitvallen dan de huidige cao-lonen. Om inzichtelijk te maken welke lonen met welk percentage zullen stijgen hebben we een extra tabel gemaakt en daarin staat per functie aangegeven met welk percentage de lonen stijgen. 

De impact van de verhoging van de lonen verschilt per bedrijf. Heb je veel werknemers in dienst waarvan de lonen nu gaan stijgen, dan stijgen je loonkosten aanzienlijk. Heb je juist veel werknemers in dienst waarbij de verhoging van het wettelijk minimumloon geen invloed heeft, dan zullen je loonkosten hierdoor niet of nauwelijks wijzigen. Bekijk dus goed wat de impact van deze verhoging op jouw loonkosten is!

Bekijk de impact in percentages >