2 sep 2021 Jullie vragen over vaccineren: wat mag wel en wat niet?

Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking is inmiddels gevaccineerd. Toch krijgen we nog altijd veel vragen van leden over wat zij wel en niet van hun medewerkers mogen verlangen. We hebben de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet.

Jullie vragen over vaccineren: wat mag wel en wat niet?

Mag ik mijn medewerkers verplichten te vaccineren of vragen zich te vaccineren?
Nee, je mag dit niet van je medewerkers vragen. Vaccineren is niet verplicht en op basis van vrijwilligheid.

Mag ik noteren welke medewerkers wel gevaccineerd zijn en welke niet?
Nee, dit mag niet. Het is vanwege de privacywetgeving niet toegestaan dat je vastlegt of een werknemer al dan niet gevaccineerd is. Deze regel geldt ook als een werknemer zelf vrijwillig zijn/haar vaccinatiestatus aan jou bekend maakt.

Mag ik een sollicitant vragen of hij gevaccineerd is?
Nee, vanwege de privacywetgeving is dit niet toegestaan.

Kan ik nog wat doen als ik weet dat een werknemer zich niet laat vaccineren?
Nee, je kunt hier niets mee doen. Je mag de vaccinatiestatus van jouw medewerkers niet vastleggen en daardoor kan deze informatie ook niet worden gebruikt om er gevolgen aan te verbinden wanneer de werknemer ervoor kiest om de vaccinatie te weigeren. Het is dus niet mogelijk om jouw medewerker om deze reden niet toe te laten op het werk of ander werk te laten doen.
Voor iedereen in de salon gelden gewoon dezelfde regels. Iedereen ( of je wel of niet bent gevaccineerd) moet blijven werken volgens het hygiëneprotocol.

Mijn werknemer is niet gevaccineerd en gaat bewust op vakantie naar een rood of oranje land. Voor wiens rekening komen de 10 dagen in quarantaine?
Als een medewerker bewust naar een land op vakantie is gegaan waarvan de werknemer vooraf wist dat het land rood of oranje was, komt dit voor rekening van de werknemer. Je kunt dan in overleg kiezen voor het opnemen van vakantiedagen of onbetaald verlof. Bij onbetaald verlof bouwt de werknemer geen vakantiedagen op. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer wel of niet is gevaccineerd.

Moeten mijn medewerkers en klanten, die gevaccineerd zijn, alsnog een mondkapje dragen?
Nee, dit hoeft niet. Uiteraard mag een medewerker of klant die dit toch wil, wel een mondkapje dragen.