2 nov 2020 Mondkapjesplicht komt eraan

Zoals wij jullie al eerder aangaven geldt er nu nog een dringend advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes om het aantal besmettingen verder te beperken. Wij adviseerden jullie om dit advies te volgen om zo als kappersbranche, in combinatie met alle maatregelen die we al hebben getroffen, het aantal besmettingen te helpen beperken.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de mondkapjesverplichting. In de regeling die nu wordt voorbereid worden de contactberoepen expliciet benoemd. De ANKO heeft deze regeling gezien en voorgelegd aan de hygiënewerkgroep die ook betrokken is geweest bij het opstellen van het Hygiëneprotocol Kappersbranche. In deze werkgroep zijn alle geledingen van de kappersbranche vertegenwoordigd.

We hebben de hygiënewerkgroep de vraag voorgelegd of de regeling werkbaar is en of ze problemen zien bij de uitvoering van het werk. De werkgroep heeft aangegeven dat de regeling werkbaar is, zeker ook omdat er expliciet in is opgenomen is dat bij de behandeling aan het gezicht, denk bijvoorbeeld aan de baard, het mondkapje bij de klant even afgedaan mag worden. 
De reactie van de werkgroep is via onze contacten teruggelegd bij de overheid. Als de definitieve uitwerking van de mondkapjesplicht is geformuleerd, zullen we ons hygiëneprotocol aanpassen en jullie verder informeren.