7 jun 2023 Nieuwe cao: wijziging reiskosten woon-werkverkeer

In de cao zijn nieuwe afspraken gemaakt over de reiskosten voor het woon-werkverkeer. Het gaat daarbij om wijzigingen voor medewerkers die met eigen vervoer van en naar jouw salon reizen. We hebben de nieuwe afspraken voor je op een rijtje gezet. 

Nieuwe cao: wijziging reiskosten woon-werkverkeer

Wat blijf hetzelfde?

  • De werknemer die met het openbaar vervoer reist, krijgt de daadwerkelijk gemaakt reiskosten vergoed en levert hiervan het bewijs.
  • Bij het reizen met ander eigen vervoer vindt alleen vergoeding plaats als de enkele reisafstand tussen huis en werk meer dan 10 km is.
  • Bij vakantie of ziekte bestaat geen recht op een reiskostenvergoeding. Je vergoedt wel een abonnement dat voor die tijd is aangeschaft en verlenging of aanschaf niet voorkomen kon worden.
  • Als de reisafstand voor het woon-werkverkeer door verhuizing van de werknemer tijdens het dienstverband groter wordt, ben je niet verplicht het meerdere aan reiskosten te vergoeden.

Wat verandert er?

  • Voor de vergoeding voor reizen met eigen vervoer wordt aansluiting gezocht bij het fiscale maximum. Dit is vanaf 1 juli € 0,21 per kilometer en vanaf 1 januari 2024 € 0,22 per kilometer.
  • Er geldt voor reizen met eigen vervoer geen tabel meer met maximale bedragen. Je vergoedt de daadwerkelijke kilometers.
  • Voor het reizen met eigen vervoer is er een maximum van 40 kilometer enkele reis.

Hoe kan je de maandelijkse vergoeding berekenen?

Je kunt de daadwerkelijke dagen dat er gereisd is vergoeden. Dit kost wel wat uitzoekwerk elke maand. Je mag van de fiscus ook een vaste vergoeding bepalen met een praktische methode. Deze methode staat in het handboek loonheffingen in artikel 23.1.2

Voor de berekening van de vaste onbelaste vergoeding mag je uitgaan van 214 werkdagen in een jaar voor 5 dagen werken per week. Hierbij is al rekening gehouden met korte afwezigheid wegens vakantie, ziekte en verlof. Het aantal werkdagen vermenigvuldig je met het totale aantal kilometers per dag en dit vermenigvuldig je met € 0,21. Voor de vaste vergoeding per maand deel je de uitkomst door 12. Reist de werknemer minder dan 5 dagen dan geldt dat dit naar evenredigheid berekend moet worden.

Let op: je mag bij deze methode de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is, bv door ziekte.

Rekenvoorbeeld:

Werknemer heeft een enkele reis afstand van 15 km en werkt 3 dagen per week:

  • 2 x 15 km = 30 km x € 0,21 = € 6,30 vergoeding per dag
  • 214 dagen x € 6,30 = € 1.348,20 vergoeding per jaar (op basis van 5 dagen per week)
  • € 1.348,20 x 3/5 (3 dagen per week) : 12 maanden = € 67,41 per maand