7 jun 2023 Nieuwe pensioenwet ook belangrijk voor kappers

De Eerste Kamer is vorige week akkoord gegaan met nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze nieuwe pensioenwet is nu definitief en treedt op 1 juli 2023 in werking. Dit is een half jaar later dan oorspronkelijk gepland. Net als andere pensioenfondsen, heeft het Pensioenfonds Kappers nu tot 1 juli 2028 de tijd om de regelingen aan te passen en aan alle voorwaarden te voldoen.

Nieuwe pensioenwet ook belangrijk voor kappers

In de nieuwe pensioenwet blijft het doel dat werkgevers en werknemers samen pensioen opbouwen. Financiële risico’s worden straks nog steeds met elkaar gedeeld. Werkgevers en werknemers betalen ook nog steeds samen de premie. De pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Het wordt voor deelnemers duidelijker wat er aan premie is betaald, wat er aan vermogen wordt opgebouwd en ook welk pensioen de werknemer dan later krijgt. Het pensioen zal ook eerder omhoog gaan als het economisch goed gaat, maar ook eerder omlaag gaan als het economisch slechter gaat.

Wat doet de kappersbranche?

De ANKO, FNV Mooi, CNV Vakmensen en het Pensioenfonds Kappers zijn al sinds 2021 volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. Op 1 juli 2023 start een overgangsfase waarin werkgevers en werknemers afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling.

In de Wtp is ook bepaald dat vanaf 1 januari 2024 werknemers vanaf 18 jaar - dit is nu 21 jaar - deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Wij kijken nu samen met de vakbonden hoe we hier mee om moeten gaan. We houden jullie hierover op de hoogte.

Pensioen voor zelfstandigen

Er komt veel kijken bij de wijzigingen door de nieuwe pensioenwet en we richten ons op wat het beste én haalbaar is voor de kappersbranche in de (nabije) toekomst. Hierbij kijken we o.a. naar de mogelijkheden om ook (zelfstandige) ondernemers deel te laten nemen aan de pensioenregeling. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om samen te gaan met een ander pensioenfonds, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Het belang van de branche staat hierbij altijd voorop.

Meer informatie over het pensioen voor werknemers in de kappersbranche vind je op pensioenkappers.nl.