9 sep 2020 Noodkreet: oplopende kosten en onvoldoende testcapaciteit

We krijgen veel signalen van onze leden dat ze de overheidsadviezen netjes opvolgen, maar vervolgens vastlopen op het testen van (mogelijk) zieke medewerkers.

Het duurt soms een aantal dagen voor een test kan worden ingepland en het kan ook zijn dat medewerkers veel kilometers moeten rijden om bij een testlocatie te komen die wél plek heeft. Dit geeft grote problemen, zeker nu het echte verkoudheids- en griepseizoen nog moet beginnen!

De coronaregels zorgen er voor dat medewerkers eerder en ook vaker thuis moeten blijven, terwijl ze zelf niet ziek zijn of maar lichte klachten hebben. Dit heeft voor ondernemers – die het vaak al lastig genoeg hebben door de coronacrisis - grote financiële en organisatorische gevolgen.

Als actief lid van MKB Nederland – waar we in deze coronatijd extra close mee samenwerken - hebben we deze signalen al eerder bij onze koepelorganisatie onder de aandacht gebracht . We zijn blij dat ze hier namens het gehele MKB mee aan de slag zijn gegaan. Voorzitter Jacco Vonhof heeft de noodkreet afgelopen maandag neergelegd bij minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gevraagd om een fonds dat de loondoorbetaling tijdens preventieve thuisquarantaine compenseert. Het verzoek kwam volop in de publiciteit.

MKB Nederland publiceerde hierover op maandag 9 september onderstaand nieuwsbericht:

Compensatie loondoorbetaling tijdens thuisquarantaine

MKB-Nederland wil dat er een fonds komt dat werkgevers compenseert voor de loondoorbetaling van medewerkers tijdens preventieve thuisquarantaine. Voorzitter Jacco Vonhof heeft dat voorstel neergelegd bij minister Koolmees van SZW, zo zei hij maandagochtend 9 september in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. Hij denkt aan een regeling vergelijkbaar met die voor zwangerschapsverlof. "Ook hier gaat het om mensen die niet ziek zijn, maar wel verzuimen."

Eenzijdig rekening bij ondernemers oneerlijk

De voorzitter van MKB-Nederland noemt het "oneerlijk" dat ondernemers die het vaak al moeilijk genoeg hebben, nu eenzijdig de rekening moeten betalen voor de preventieve thuisquarantaine van medewerkers. Mensen die terugkomen uit rood of oranje vakantiegebied, mensen met milde (verkoudheids-)klachten, mensen wiens namen opkomen in bron- of contactonderzoek, voor al die groepen geldt het kabinetsadvies van tien dagen thuisblijven. "Dat is geen probleem voor mensen die thuis kunnen werken, maar dat geldt slechts voor circa de helft van alle medewerkers", aldus Vonhof.

Zeker omdat de testcapaciteit niet toereikend is en straks in de herfst het aantal gewone verkoudheidsklachten verder oploopt, vreest hij dat het aantal thuisblijvers fors toeneemt; en daarmee ook de kosten voor ondernemers. "Die zitten in een spagaat", vindt Vonhof. "Je wilt niet het risico lopen dat iemand met een verhoogd risico naar het werk komt en mogelijk andere collega's besmet, maar het is ook nogal wat om al die mensen te moeten doorbetalen terwijl ze niet ziek zijn. Werkgevers zijn daar ook niet voor verzekerd en ze hebben er geen enkele invloed op."

Betaalbare sneltesten

Vonhof wil dat ook dat medewerkers snel moeten kunnen worden getest. Omdat de huidige capaciteit van reguliere testen beperkt is, zet MKB-Nederland in op betaalbare sneltesten. "Die zijn er al, maar wachten nog op goedkeuring van het RIVM. Sneltesten zijn iets minder betrouwbaar dan de reguliere testen van de GGD, maar kunnen met de grotere volumes vaker worden gedaan. En wie niet door de sneltest komt, gaat alsnog naar de GGD."

ANKO coronalobby

Zoals jullie van de ANKO gewend zijn zetten wij (juist) nu onze coronalobby voort. Het zorgen dat de nadelige gevolgen van het testen tot een minimum beperkt blijven is daar een goed voorbeeld van. Maar er is méér en we blijven jullie hier regelmatig over informeren en adviseren.