9 sep 2021 Onderzoek naar ervaringen met steunmaatregelen

Het Ministerie van EZK doet onderzoek naar de ervaringen van ondernemers met de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. De onderzoekers willen ook graag met kappers in gesprek hierover, binnen zogenaamde focusgroepen. Wil jij meepraten en ben je beschikbaar op 14, 20 of 21 september in de middag? Lees dan verder!

Onderzoek naar ervaringen met steunmaatregelen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF) en USBO-Advies, vanuit de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), dat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK valt.

Onderzocht wordt welke lessen getrokken kunnen worden voor toekomstige regelgeving. Daarbij onderzoeken zij verschillende maatregelen, waaronder de NOW, TOGS, TVL en TOZO. Het perspectief vanuit de (mkb-)ondernemers en zelfstandigen speelt een belangrijke rol in het onderzoek.

Focusgroepen

Als onderdeel van dit onderzoek organiseren ze focusgroepen om te achterhalen wat de ervaringen zijn van de doelgroep(en) van iedere maatregel. Voor elke maatregel houden ze één focusgroep met 5 à 6 ondernemers vanuit verschillende sectoren. In de focusgroepen beginnen ze met het breed uitvragen van de ervaringen van de deelnemers met de procedure van de maatregel. Daarna vragen ze gericht door op ervaringen ten aanzien van:

  • de regeldruk: middelen, tijd, moeite en energie om gebruik te maken van de regeling;
  • de werkbaarheid: begrijpelijkheid, toegankelijkheid, communicatie en doorlooptijd van de procedures van de regeling.

Deelnemen

Je kunt alleen deelnemen aan de focusgroep als je sinds maart 2020 één of meerdere keren een beroep hebt gedaan op één of meerdere steunmaatregelen, ook als je aanvraag niet succesvol was. Het is een bijeenkomst met 4 à 5 andere ondernemers van ca. 1,5 uur online via Microsoft Teams. Voorafgaand aan focusgroep ontvang je specifieke gesprekspunten zodat je weet wat er wordt verwacht tijdens het gesprek. De focusgroepen staat gepland op:

  • Di 14 September tussen 12:00-13:30
  • Ma 20 September tussen 12:00-13:30
  • Ma 21 September tussen 12:00-13:30

Indien jij je ervaringen met de onderzoekers wilt delen in de focusgroep, kun je je aanmelden via s.geurts@aef.nl. Vriendelijke verzoek om daarbij aan te geven voor welke datum je je zou willen aanmelden en welke steunmaatregelen je hebt aangevraagd en/of ontvangen.