24 mrt 2022 ‘Open blijven’ uitgangspunt ANKO bij meedenken over corona-aanpak

Dinsdag nam de ANKO op uitnodiging van het Ministerie van EZK deel aan een gesprek over een duurzame aanpak van corona voor de langere termijn. In deze sessie is gesproken over het ontwikkelen van een passende aanpak bij diverse scenario’s en hoe dit uitpakt voor de verschillende branches.

‘Open blijven’ uitgangspunt ANKO bij meedenken over corona-aanpak

De ANKO gaat in de komende weken concrete input leveren voor een aanpak die naar onze mening werkbaar en effectief is voor de kappersbranche. Daarbij is de continuïteit en rendabele bedrijfsvoering van salons (‘open blijven’ dus!) uiteraard het belangrijkste uitgangspunt!