24 jul 2020 Opnieuw ANKO-succes in de lobby voor de subsidie praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) heeft besloten om de subsidieregeling Praktijkleren voor de studiejaren 2020-2021 als 2021-2022 een extra impuls te geven van 10,6 miljoen euro. 

Daarmee wil de overheid werkgevers stimuleren om BBL-plekken (leerbanen) aan te blijven bieden. Niet alle sectoren in Nederland komen hiervoor in aanmerking, maar door een lobby van ANKO via VNO/NCW en MKB-NL zitten de kappers erbij!

Het extra bedrag van 10,6 miljoen staat los van de normale pot voor de subsidie praktijkleren voor alle sectoren. In 2021 wordt bekend gemaakt op welke manier de extra subsidie specifiek verdeeld wordt onder de geselecteerde sectoren, waaronder de kappers. De subsidie kan dan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Als dit loket opengaat met de uitgewerkte voorwaarden, dan laten we jullie dit uiteraard weten!

ANKO is een groot voorstander van het praktijkleren via de BBL-route en gaat door met de lobby  voor het behoud, uitbreiding en het eenvoudiger aanvragen van de subsidie praktijkleren voor ondernemers. Dit doen wij samen met VNO/NCW en MKB-NL en via de samenwerking in de maatwerkaanpak winkelambacht.

Let op: Vanaf 1 juli 9:00 uur is het mogelijk om voor je BBL-er(s) een definitieve aanvraag subsidie praktijkleren in te dienen voor het studiejaar 2019 – 2020. Dit kan tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.