1. Respect voor vakmanschap

Het kappersvak heeft een rijke geschiedenis. Het is een eeuwenoud ambacht, dat we moeten koesteren en respecteren. Dat geldt voor zowel het vakmanschap, als voor de vakmannen en –vrouwen werkzaam in onze branche. De ANKO ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid van de gezamenlijke branche om zorg te blijven dragen voor professioneel vakmanschap: de branche moet aangeven welk kwaliteitsniveau als standaard moet gelden.

Reageren op: 1. Respect voor vakmanschap

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd

Dossiers

Behoud voldoende BBL-leerlingen

De ANKO maakt zich zorgen om het verdwijnen van de BBL. Via een actieplan met verschillende deelprojecten wordt pragmatisch gewerkt aan het behoud van de BBL leerling. Lees meer »

Subsidieregeling praktijkleren

De ANKO is niet tevreden over de toegankelijkheid en het gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren. De ANKO brengt dit onder de aandacht van politiek en ondersteunt haar leden bij de subsidieaanvraag. Lees meer »