12 mei 2021 Wijziging eHerkenning bij aanvraag subsidie praktijkleren

Vanaf 2 juni kun je weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren, studiejaar 2020-2021. Deze subsidie is een financiële tegemoetkoming aan bedrijven in de kosten die zij maken voor het opleiden van leerlingen (BBL) op de werkvloer. Per 1 juli heb je daarvoor minimaal eHerkenning niveau 3 nodig om in te loggen met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3'.

Wijziging eHerkenning bij aanvraag subsidie praktijkleren

De aanvraagperiode voor het studiejaar 2020-2021 loopt van 2 juni 2021, 09.00 uur tot en met 16 september 2021, 17.00 uur. Tot en met 30 juni 2021 kun je je aanvraag nog doen met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 of 2. Daarna is dus minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig. Zonder dit eHerkenning niveau 3 kun je na 1 juli 2021 geen aanvraag indienen en in eLoket geen aangemaakte conceptaanvraag of ingediende aanvraag meer inzien.

Heb je een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet je dus je eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd er rekening mee dat het zo’n twee weken kan duren voordat je deze toegekend krijgt. Regel dit dus op tijd. 

Nog geen eHerkenning?

Hier vind je alle informatie over het aanvragen van eHerkenning. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. 

Heb je vragen over de subsidie praktijkleren of eHerkenning? De ANKO Ledenservice helpt je graag!