24 sep 2018 Bezuiniging op Subsidie Praktijkleren lijkt van de baan

De op Prinsjesdag aangekondigde bezuiniging op de Subsidieregeling Praktijkleren 2019 lijkt van de baan! Lodewijk Asscher (PvdA) heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie ingediend waarin hij oproept om deze bezuiniging niet door te voeren. De Tweede Kamer heeft de stem vanuit organisaties als de ANKO luid en duidelijk gehoord, want alle Kamerleden zijn het eens met Asscher!

Bezuiniging op Subsidie Praktijkleren lijkt van de baan

Hoe het bedrag van 19,5 miljoen bekostigd wordt, is nog niet duidelijk. Het kabinet is gevraagd een dekking te zoeken en deze voor te leggen aan de Tweede Kamer. De ANKO heeft zich de afgelopen maanden en ook op Prinsjesdag zelf ingespannen om Kamerleden te overtuigen dat de Subsidie Praktijkleren behouden moet blijven en niet gekort mag worden. We zijn dan ook enthousiast om te horen dat de motie van Asscher is aangenomen!

We blijven uiteraard de ontwikkelingen volgen en houden je op de hoogte!