7 apr 2021 Project MKB Lokaal opgestart, geïnspireerd door de ANKO

Tot een aantal jaren geleden werd de meeste wet- en regelgeving bepaald in Den Haag. Inmiddels liggen steeds meer zaken op het bordje van gemeentes en die decentralisatie gaat lang niet altijd vlekkeloos. Daarom lobbyt de ANKO niet alleen in politiek Den Haag, maar steken we ook veel energie in lokale belangenbehartiging. Mede door ons onophoudelijke aandringen, kiest MKB-Nederland nu ook voor een lokale aanpak, naast de landelijke inspanningen.

Project MKB Lokaal opgestart, geïnspireerd door de ANKO

MKB-Nederland is samen met VNO-NCW gestart met het project ‘MKB Lokaal’. Met dit initiatief willen deze koepelorganisaties lokale en regionale belangenbehartiging ondersteunen. MKB Lokaal helpt door centraal lobbythema’s uit te werken die overal spelen, zoals lokale lasten, betaalsnelheid van gemeenten en regeldruk. Daarvoor worden kant-en-klare lobbytools ontwikkeld, zoals modelbrieven, persberichten en lobbyhandleidingen. Voor de ANKO betekent dit versterking van onze eigen lokale inspanningen en die van Lokaal Retailbelang.

Lees meer over MKB Lokaal >