16 jan 2021 TIP over NOW-regeling: aanpassen omzet mogelijk

We krijgen regelmatig de vraag van ondernemers of ze de omzet nog kunnen aanpassen nadat de NOW-aanvraag is ingediend. Dit kan! 

Je kunt tot 6 weken nadat je de beslissingsbrief over het voorschot hebt ontvangen met het UWV contact opnemen om het omzetverlies te verhogen.

Bel hiervoor met het UWV op 088-8982004 

Downloads

NOW regeling 3.0 (18-2-'21)

669 KB