4 jun 2020 Tozo 2: inkomensondersteuning en leningen

Het kabinet heeft een tweede noodpakket voor bedrijven en medewerkers gemaakt. Het is een aangepaste verlenging van het eerste noodpakket.  Tozo 2 (inkomensondersteuning en leningen) loopt nu tot 1 oktober 2020. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden en om ervoor te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 2 verlengd tot eind september 2020.

Voorwaarden

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. De gewijzigde voorwaarden zijn:

 • De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal. Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal - voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk - bedraagt 10.157 euro.
 • De Tozo (inkomensondersteuning) geldt na de verlenging tot 31 augustus 2020. De gemeente waarin je woont voert de regeling uit. De aanvullende inkomensondersteuning vraag je met terugwerkende kracht aan per 1 maart 2020 of per datum van de aanvraag. Je kunt kiezen tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden. Dit houdt in dat je er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 31 mei 2020 aan te vragen voor de komende 3 maanden (tot 31 augustus 2020). Je komt in aanmerking voor deze regeling als je aan de volgende eisen voldoet:
 • Als gevolg van de coronacrisis heb je een inkomen onder het sociaal minimum en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor je bedrijfskrediet nodig hebt.
 • Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Wanneer je een bedrijf hebt en de AOW-gerechtigde leeftijd, kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Je woont in Nederland.
 • Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij je woongemeente.
 • Je bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van je eigen bedrijf: zo ben je bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je bent in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen.
 • Je bent voor 17 maart 2020 je onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet je in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in je bedrijf gewerkt hebben. Uren die je hebt besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.

Downloads

Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemer (TOZO3)

467 KB