16 nov 2020 Vanaf maandag 16 november is aanvragen van NOW 3.0 mogelijk

Vanaf 16 november staat de mogelijkheid open om NOW 3.0 aan te vragen. Dit gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden oktober tot en met december 2020. Bekijk wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0.

In deze derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode:

  • De tegemoetkoming in de loonkosten is dit keer niet maximaal 90%, maar maximaal 80% bij een omzetverlies van 100% en evenredig minder bij een lager omzetverlies.
  • De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk.

 

Downloads

NOW regeling 3.0

465 KB