24 jan 2020 Advies Commissie Borstlap bevestigt strijd ANKO

Gisteren verscheen het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk, beter bekend onder de naam van de voorzitter Hans Borstlap. De ANKO heeft het rapport met grote belangstelling gelezen en is blij met onderdelen van het advies. De ANKO zet al jaren in op het creëren van een gelijk speelveld voor alle ondernemers en het behapbaar maken van verplichtingen rondom wet- en regelgeving. De Commissie Borstlap ondersteunt met haar advies deze koers.

Advies Commissie Borstlap bevestigt strijd ANKO

De commissie van experts presenteerde donderdag 23 januari 2020 haar advies over de toekomst van werk. De belangrijkste conclusie is dat de arbeidsmarkt flink moet veranderen omdat de huidige regels niet toekomstbestendig zijn.

De ANKO vindt eerlijke concurrentie door gelijke marktomstandigheden een noodzaak voor een florerende en toekomstbestendige kappersbranche. Op dit moment is er sprake van een ongelijk speelveld tussen de kappersbedrijven met en zonder personeel, waardoor de continuïteit van de branche onder druk staat. Daarom zet de ANKO in op de verbetering van het gelijke speelveld of level playing field in de kappersbranche.

Het instellen van verplichte regelingen voor alle werkenden op het gebied van arbeidsongeschiktheid en pensioen is al jaren de inzet van de ANKO. Op deze manier worden de kosten voor ondernemers met en zonder personeel meer in evenwicht gebracht, waardoor een verbetering van het level playing field ontstaat. Het Commissie-advies bevestigt deze inzet van de ANKO.

Verder is de ANKO blij met het advies de verplichte loondoorbetaling bij ziekte tot een jaar terug te brengen. Dit sluit naadloos aan bij onze strijd om de verplichtingen rondom wet- en regelgeving ook voor kleinere ambachtelijke bedrijven behapbaar te maken.

De kappersbranche is een branche met veel jonge werknemers, parttimers en zzp’ers. Directeur Wijnand van Unen: “De ANKO vraagt al jaren aandacht voor de negatieve effecten van deregulering en verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de scheef gegroeide verhoudingen tussen werkgeverslasten in relatie tot die van zzp’ers. We gaan graag met de betrokkenen in overleg over de uitwerking van onderdelen van het advies.”

Reageren

Reacties (2)

Celsie

Excuses: in mijn reactie staat: “werknemers” Dat moet zijn: “ondernemers”

2 feb 2020

Celsie

Ik ben het totaal niet eens met de eerste stelling, nl. Dat de kosten voor alle werknemers, met en zonder personeel onevenwichtig gebracht moeten worden. Ik begrijp uit bovenstaande dat u verplicht wilt laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en een verplichte afdracht voor pensioen. Persoonlijk heb ik dit alles gecoverd in de loop der jaren en wens absoluut geen financiële verplichtingen. Ik dacht dat u vol zou gaan om oneerlijke concurrentie aangaande allerlei kapperszaken die in garages Ed gevestigd worden aan te vechten. Dit noem ik pas oneerlijke concurrentie. Wij zitten in de binnenstad met allerlei financiële verplichtingen en moeten aan gemeentelijke eisen voldoen zoals een winkelpand met een winkelbestemming, terwijl die niet of nauwelijks zit op garages naast een huis in een woonwijk. Ik hoop dat u daaraan zo snel mogelijk iets gaat doen en door heel NL een fikse bezem haalt. En de keuze hoe wij ons arbeids ongeschikheids risico en ons pensoen regelen, dat kunnen wij heel goed zelf! Daar hebben we u niet voor nodig. De kappers die het onvoldoende goed regelen zijn wellicht tijdelijk goedkoper maar lopen vanzelf tegen de lamp. Je bent ondernemer of niet. Wijs genoeg om zelf in te zien dat je dit soort zaken tijdig en goed moet regelen en dus moet doorberekenen in je uurtarief.

2 feb 2020

Reageren op: Advies Commissie Borstlap bevestigt strijd ANKO

* E-mailadres wordt niet gepubliceerd