24 jan 2020 Advies Commissie Borstlap bevestigt strijd ANKO

Gisteren verscheen het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk, beter bekend onder de naam van de voorzitter Hans Borstlap. De ANKO heeft het rapport met grote belangstelling gelezen en is blij met onderdelen van het advies. De ANKO zet al jaren in op het creëren van een gelijk speelveld voor alle ondernemers en het behapbaar maken van verplichtingen rondom wet- en regelgeving. De Commissie Borstlap ondersteunt met haar advies deze koers.

Advies Commissie Borstlap bevestigt strijd ANKO

De commissie van experts presenteerde donderdag 23 januari 2020 haar advies over de toekomst van werk. De belangrijkste conclusie is dat de arbeidsmarkt flink moet veranderen omdat de huidige regels niet toekomstbestendig zijn.

De ANKO vindt eerlijke concurrentie door gelijke marktomstandigheden een noodzaak voor een florerende en toekomstbestendige kappersbranche. Op dit moment is er sprake van een ongelijk speelveld tussen de kappersbedrijven met en zonder personeel, waardoor de continuïteit van de branche onder druk staat. Daarom zet de ANKO in op de verbetering van het gelijke speelveld of level playing field in de kappersbranche.

Het instellen van verplichte regelingen voor alle werkenden op het gebied van arbeidsongeschiktheid en pensioen is al jaren de inzet van de ANKO. Op deze manier worden de kosten voor ondernemers met en zonder personeel meer in evenwicht gebracht, waardoor een verbetering van het level playing field ontstaat. Het Commissie-advies bevestigt deze inzet van de ANKO.

Verder is de ANKO blij met het advies de verplichte loondoorbetaling bij ziekte tot een jaar terug te brengen. Dit sluit naadloos aan bij onze strijd om de verplichtingen rondom wet- en regelgeving ook voor kleinere ambachtelijke bedrijven behapbaar te maken.

De kappersbranche is een branche met veel jonge werknemers, parttimers en zzp’ers. Directeur Wijnand van Unen: “De ANKO vraagt al jaren aandacht voor de negatieve effecten van deregulering en verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de scheef gegroeide verhoudingen tussen werkgeverslasten in relatie tot die van zzp’ers. We gaan graag met de betrokkenen in overleg over de uitwerking van onderdelen van het advies.”