9 jan 2020 Aantal aanvragen Subsidie Praktijkleren sterk gestegen

Medio december 2019 ontvingen erkende leerbedrijven van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de aangevraagde subsidie praktijkleren voor de begeleiding van BBL-leerlingen. Omdat het aantal aanvragen het beschikbare budget overstijgt, is het maximaal te ontvangen subsidiebedrag over schooljaar 2018-2019 naar beneden bijgesteld.

Aantal aanvragen Subsidie Praktijkleren sterk gestegen

Per volledige leerplaats voor een bbl-student in een mbo-opleiding is het subsidiebedrag vastgesteld op € 2.216,70 in plaats van de maximale € 2700,00 uit de subsidieregeling. In totaal is voor 109.600 BBL-plaatsen subsidie toegekend over alle sectoren.

De ANKO maakt zich hard voor het behoud van de Subsidie Praktijkleren. Dat doen we samen met andere sectoren in het winkelambacht, VNO-NCW en MKB-Nederland. We zijn een voorstander van een flexibel totaalbudget voor de subsidieregeling, dat anticipeert op het aantal aanvragen. Op die manier blijft het maximale bedrag van € 2.700 euro beschikbaar.

Gerelateerde producten

Bekijken Subsidie praktijkleren (BBL) Bekijken