29 jul 2021 ANKO vasthoudend in gemeentelijke politiek

Hoewel veel ’live’ bijeenkomsten vervangen werden door digitale varianten, ging de strijd van de ANKO voor beter gemeentelijk kappersbeleid de afgelopen maanden gewoon door. Juist nu zijn eerlijke kansen voor álle kappers ongelofelijk belangrijk. Gemeenten zijn niet altijd welwillend, maar de ANKO blijft aan de poort rammelen!

ANKO vasthoudend in gemeentelijke politiek

In veel gemeenten zijn we al meerdere jaren bezig om – samen met lokale kappers – de politiek bewust te maken van hun slechte vestigingsbeleid. Zo ook in Súdwest Fryslân, waar o.a. Sneek onder valt. Daar deed de gemeente dit voorjaar nog toezeggingen om de eigen regels beter te handhaven. Maar deze zomer blijkt dat daar nog geen uitvoering aan gegeven is en dus ging de ANKO verhaal halen. De gemeente wil nu eerst intern bespreken en komt er na de zomer op terug. Uiteraard blijven wij kritisch meekijken.

Ook in de gemeenten Sluis en Terneuzen, die samen optrekken in het door de ANKO gestarte traject om een en ander aan de kaak te stellen, geeft aan meer tijd nodig te hebben. Eerder zegden deze gemeenten toe om nog voor de zomer met een voorstel voor het college van B&W te komen. Dit wordt nu uitgesteld naar het najaar. We houden het in de gaten!