10 mei 2023 Belonen boven cao-niveau

Eind vorige maand lieten we je weten dat er een nieuwe cao is afgesloten en dat deze per 1 juli van kracht wordt. In de cao is o.a. afgesproken dat de loonschalen per 1 juli met 6% verhoogd worden. Maar dat betekent niet per se dat de salarissen in jouw bedrijf stijgen. Hoe zit dat?

Belonen boven cao-niveau

Er bestaan twee soorten cao’s: standaard cao’s en minimum cao’s. Een standaard cao bepaalt welk salaris jij je medewerkers moet betalen en je mag niet minder of meer betalen. Maar de kappers cao is een minimum cao. Zo’n cao geeft aan welk salaris jij je medewerkers minimaal moet betalen. Dat betekent dus dat je ook een hoger salaris mag uitbetalen en dat is in onze branche – en zeker in deze krappe arbeidsmarkt! – ook niet ongebruikelijk.

Als jij nu al boven cao-niveau betaalt, hoef je de lonen dus niet met 6% te verhogen. Bekijk wel goed hoe de door jouw bepaalde lonen zich verhouden tot de nieuwe cao-lonen. Stel; je betaalt nu 5% boven het cao-niveau, dan moet je per 1 juli de lonen met 1% verhogen om minimaal de verhoging van 6% te betalen. Uiteraard mag je altijd meer betalen.