9 jun 2023 ANKO deelt kritische vragen op BTW-rapport met Kamerleden

In april lieten we al weten dat de ANKO ‘de messen slijpt’ voor een nieuwe strijd voor het behoud van het lage btw-tarief op kappersdiensten. Sinds staatssecretaris Van Rij het evaluatierapport over het lage btw-tarief aanbood aan de Tweede Kamer hebben we dan ook niet stilgezeten! 

ANKO deelt kritische vragen op BTW-rapport met Kamerleden

Dat zaten we al niet vanaf het moment dat diezelfde Van Rij in september 2022 zijn Plan van Aanpak Fiscale Regelingen presenteerde aan de Tweede Kamer.

Wat hebben we zoal gedaan?

  • Voordat het rapport werd opgeleverd hebben we gesproken met het onderzoeksbureau.
  • We hebben het rapport goed bestudeerd en zetten vraag tekens bij sommige onderzoeksmethoden en bronnen die gebruikt zijn en de wijze waarop de conclusies geformuleerd zijn.
  • We hebben deelgenomen aan de internetconsultatie fiscale regelingen om ook daar het belang van het lage btw-tarief naar voren te brengen
  • We hebben onze kritische vragen over het rapport gedeeld met verschillende Tweede Kamerleden ten behoeve van de technische briefing op 6 juni 2023.
  • In de afgelopen week hebben we alle woordvoerders Financiën van alle partijen in de Tweede Kamer voorzien van input ten behoeve van het Commissiedebat Fiscaliteit van 14 juni 2023. Uiteraard hebben we de Kamerleden ook gewezen op het grote belang van dit tarief voor de kappersbranche, zodat zij kritische vragen kunnen stellen aan de staatssecretaris in de komende debatten.
  • We zoeken de samenwerking met andere branches en MKB-Nederland om waar mogelijk samen op te trekken in de lobby. Want onze branche is niet de enige die baat heeft bij het lage tarief. Denk bijvoorbeeld ook aan andere arbeidsintensieve diensten, cultuursector  en levensmiddelen;
  • We houden scherp in de gaten wat er op dit vlak gebeurt op het ministerie en in de politiek en hebben onze eigen onderzoeken en data paraat om in te zetten waar nodig;
  • We wachten met grote belangstelling op de reactie van het kabinet op het rapport zodat duidelijk(er) wordt wat het kabinet gaat doen met de uitkomsten van dit rapport.
  • We zijn zeer benieuwd of en wanneer staatssecretaris van Rij zoals hij heeft aangekondigd, in debat gaat met de Tweede Kamer over lage btw-regelingen met een slechte evaluatie.

Waarom is het lage btw tarief zo belangrijk?

Het lage btw-tarief is vooral belangrijk voor het behoud van werkgelegenheid in onze branche en de toegankelijkheid van de diensten van kappers en haarwerkspecialisten. Ook moet het zwartwerken beperken en draagt het bij aan eerlijkere concurrentie (verbeterd level playing field)