1 feb 2023 ANKO zet weer belangrijke stap in strijd tegen regeldruk

Vorig jaar boekten we een belangrijk succes in onze strijd tegen de hoge regeldruk: minister Adriaansens moest ermee aan de slag! In het najaar van 2022 kreeg deze klus handen en voeten met de start van het in kaart brengen van de regeldruk in verschillende branches. Dat proces is nu voor de kappersbranche bijna klaar.

ANKO zet weer belangrijke stap in strijd tegen regeldruk

De afgelopen maanden is de regeldruk in kaart gebracht in verschillende sectoren. In onze branche zijn vijf kapsalons met personeel doorgelicht. Bij hen is onderzocht

  • met welke regeldruk zij te maken hebben;
  • aan welke verplichtingen zij moeten voldoen;
  • welke kosten deze regeldruk met zich meebrengt, en
  • of de regeldruk werkbaar is en welke knelpunten er spelen.

De leden van de Beleidsadviescommissies van de ANKO hebben de resultaten uit dit onderzoek besproken en getoetst en hun suggesties worden verwerkt in de het eindrapport.

De onderzoeken zullen in het voorjaar aangeboden worden aan de Tweede Kamer, samen met een advies hoe de verschillende ministeries de regeldruk voor het mkb merkbaar en meetbaar kunnen verminderen. In het najaar zal minister Adriaansens haar plan voor een concrete aanpak van de regeldruk presenteren. De ANKO volgt alle ontwikkelingen op de voet en doet er alles aan om maximale aandacht te krijgen voor het merkbaar verminderen van de kappers-specifieke problemen!

Leestip: 6 vragen over ANKO's strijd tegen regeldruk >